Evsahibi Kuruluşlar

Aşağıdaki kuruluşlar ve girişimler “German- Turkish Week 2009”a destek vermişlerdir.


„German-Turkish Week 2009 „ Germany Meets Turkey programının bir parçasıdır: Genç Liderler Forumu (A Forum for Young Leaders ).GMT Almanya ve Türkiye’deki Türk-Alman ilişkilerinin güçlendirilmesi için aynı doğrultuda hedefleri olan genç liderleri bir araya getiriyor.


“German-Turkish Week 2009” Kültürel Diplomasi Enstitüsü tarafından düzenleniyor. Kültürel Diplomasi Enstitüsü uluslar arası, kar amacı gütmeyen bir hükümet dışı kuruluştur ve kültürel diplomasinin hem teorik hem pratik gelişimine odaklanmıştır. 1999 yılında kurulan Kültürel Diplomasi Enstitüsü, faaliyetlerini Berlin’de yürütmektedir.

Kuruluş için kültürel diplomasinin anlamı, “karşılıklı anlayışı arttırma amacıyla fikir, değer ve bilgi alışverişi yapmak ve kültürün diğer yönlerini tanıtmaktır”(Milton C. Cummings Jr.)

Enstitünün anlayışına göre kültürel diplomasi; diyaloga, karşılıklı anlayışa ve güvene dayalı kalıcı kültürlerarası ilişkilerin, yapıcı ve kolaylaştırıcı bir kültürel değişime yardımcı olduğuna inanmaktır. Bu tür ilişkiler kültürel gruplar için karşılıklı yarar sağlarlar ve çatışma olasılığını her düzeyde azaltmaya yararlar.


1964 yılında kurulan Robert Bosch Stiftung GmbH Almanya’nın özel şirketlerle bağlantılı olan en büyük vakıflarından biridir. Robert Bosch’un (1861–1942) vasiyeti üzerine vakıf, hayırsever, sosyal ve çağdaş etkinlikleri yerine getirmektedir. Robert Bosch Stiftung ağırlıklı olarak Uluslararası İlişkiler, Sağlık ve Eğitim alanlarında çalışmaktadır.www.bosch-stiftung.deİstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi'nde yer almaktadır. Türkiye ve bölgedeki politikanın etkinliğini ve kalitesini geliştirmek adına kurulmuştur. Kuruluş, Türkiye ve yurtdışındaki sayılı Üniversite, araştırma kurumları ve benzer enstitülerin iletişim ağını oluşturmaktadır. Seçkin düşünürler, akademisyenler, alanlarında uzman kişiler ve uygulayıcılar arasında geniş bir katılım sağlamanın yanı sıra, merkezin amacı güncel ve önemli konular hakkında öneri üretmektir.İstanbul Politikalar Merkezi, üniversitelerle olan bağlantıları sayesinde, faaliyetlerinin eğitici etkisini artırmakta ve genç araştırmacılara, lisansüstü öğrencilere araştırma projelerine katılma fırsatını sunarak, yarının liderlerinin gelişimine katkıda bulunmaktadır. http://www.ipc.sabanciuniv.edu