Prof. Dr. Barbara John

Öğretmen, siyaset bilimci ve Berlin, Humboldt Üniversitesi’nde etnoloji profesörüdür. Barbara John, 2003 yılı Haziran’ından bu yana Berlin Eğitim Bakanlığı’nda göçmenler için dil eğitimi koordinatörlüğü yapıyor.1981–2003 yılları arasında Berlin Senatosu’nun göçten ve entegrasyondan sorumlu vekilliğini üstlenmiştir. Yabancılar temsilciliğindeki görevi Berlin Senatosu’nun yabancılar ve entegrasyon konusundaki öncelikli sorunlarına çözüm bulmak için tüm ilgili kuruluşlara danışmanlık yapmak ve görevlerini koordine etmekti. Barbara John, Öğretmenlik ve Siyaset Bilimi ve Pedagoji alanlarında eğitim görmüştür. Uzmanlık alanları siyaset bilimi, epistemoloji ve eğitim teorisi ve ekonomisidir. Senato temsilciliğinden önce Berlin Hür Üniversitesi’nde “Yabancı Dil olarak Almanca” dersleri veriyordu. Pedagoji ve göç konuları üzerine pek çok yayın yapmıştır. Ayrıca entegrasyon ve göç konularında ulusal ve uluslararası konferanslara katılmaktadır. Prof. John’un pek çok kurum ve komisyonda çeşitli görevleri vardır.